Warsztaty dla rad pedagogicznych Trening kontroli złości z elementami treningu ART (zgodnie z wytycznymi MEN związanymi z profilaktyką agresji) Trening asertywności Drama jako metoda aktywizująca Emocje - jak je konstruktywnie przeżywać Psychoedukacja depresji i prób samobójczych (klasyfikacja, etiologia, grupy ryzyka, mity na temat samobójstwa, jak  pomóc człowiekowi podejmującemu próbę samobójczą, szkolne procedury) Adolescencja, subkultury-elementy psychologii rozwojowej ,kształtowanie się młodego dorosłego, jego rozwój emocjonalny, społeczny, intelektualny i seksualny;  omówienie subkultur obecnych w szkolnej rzeczywistości i idei buntu w odniesieniu do nastolatków Trudni uczniowie, zrozumieć i pomóc- praca z uczniem z dysfunkcjami, zaburzeniami psychicznymi, praca z uczniem z pogranicza normy intelektualnej oraz z uczniem z wysokim ilorazem inteligencji (innymi słowy praca z uczniem ze SPE). Uczeń zdolny – trening twórczości, stymulacja giętkości i kreatywności myślenia, rozwijanie strategii zadaniowej Sukces w warunkach szkolnych - jak go osiągnąć? Kształtowanie prawidłowej motywacji. Praca z celem. Rodzic- partner w szkole? Profilaktyka uzależnień, rodzina alkoholowa i DDA, mechanizmy wejścia i wyjścia z  uzależnienia Radzenie sobie ze stresem, trening z elementami relaksacji Bajkoterapia- praca nad konkretnymi baśniami oswajającymi dziecięce, uczniowskie lęki Zmiana społeczna, jak pomóc przeprowadzić zmianę, która będzie konkretna i trwała. Dobry warsztat integracyjny z elementami pracy własnej Prawidłowa komunikacja, czyli co może zmienić komunikat typu JA- formułowanie komunikatów typu JA, kultura słowa, aktywne słuchanie Stereotypy i  prawidłowe postawy w szkole, jak unikać tych pierwszych i rozwijać te drugie.
Strona główna Szkolenia dla szkół Gabinet psychologiczny Warsztaty dla kobiet Zajęcia Socjoterapeutyczne Kontakt Kilka słów o mnie