Strona główna Szkolenia dla szkół Gabinet psychologiczny Warsztaty dla kobiet Zajęcia Socjoterapeutyczne Kontakt Kilka słów o mnie
Socjoterapeutyczne zajęcia dla młodzieży Są to zajęcia o charakterze uspołeczniającym - mają na celu polepszenie zdolności interpersonalnych i intrapersonalnych oraz rozwinięcie samokontroli (z naciskiem na samokontrolę tak istotnej emocji jak złość). Mają pokazać zależność między myślami, emocjami a zachowaniem. Umożliwią również refleksję nad skutkami konkretnych zachowań. Dla kogo są te zajęcia?  Przede wszystkim dla młodzieży słabo funkcjonującej w grupie rówieśniczej, dla osób zamkniętych w sobie, dla tych, którzy chcą coś w sobie zmienić lub poznać siebie lepiej, dla młodzieży mającej trudności z przeżywaniem buntu jako zadania rozwojowego. Zajęcia odbywają się za zgodą opiekuna prawnego. Preferowany wiek uczestników: od 13 roku życia wzwyż. Przykładowy plan zajęć socjoterapeutycznych: o Jaki/jaka jestem - moje hobby, poznanie siebie, rozwój kompetencji intrapersonalnych. o Dom, rodzina. Co jest ważne w rodzinie, jak dbać o pozytywne relacje. o Relacje w klasie szkolnej, relacje z rówieśnikami, co zależy ode mnie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. o Radzenie sobie ze stresem. o Radzenie sobie ze złością - trening kontroli złości. o Trening asertywności. Po co nam asertywność? o Psychoedukacja depresji - zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród uczniów. o Jak radzić sobie z kryzysami i sytuacjami trudnymi - zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród uczniów. o Planowanie czasu wolnego. o Adolescencja – rozwój nastolatków. Różnice między buntem a samowolą. Plan jest dostosowywany do grupy i może ulec zmianie.